KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE l 119/1 z 4.5.2016.r.), dalej „RODO”, informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rajdimpex sp. z.o.o, zwany dalej Administratorem danych lub Rajdimpex, adres e-mail: biuro@rajdimpex.com.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania umowy;
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zawartej umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umów zawartych z Rajdimpex oraz przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  5. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

 

 

Strona główna

Produkty

AGRO SERWIS

 

34-120 Andrychów

ul. Starowiejska 41B

 

biuro@rajdimpex.com.pl

  

Marketing:

00 48 692 470 790

 

Biuro:

00 48 33 87 44 770

 

Właściciel:

00 48 604 439 072

Jesteś zainteresowany

naszymi produktami?

ZAMÓW JUŻ TERAZ

Rajdimpex 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone. Developer: ProjektujeSie.pl

  
  